Bir yapının, anıtın, meydanın daha da önemlisi bir kentin üç boyutlu sayısal modellerini çıkartıyoruz. Bu sayısal
model üzerinden ölçüm yapılabilir, hacim hesaplanabilir veya bu model reklam ve animasyon filmlerinde kullanılabilir.