Ortofoto harita kenar bilgileri, gridler, eş yükselti eğrileri, mevki isimleri ve benzeri kartografik bilgilerin eklendiği görüntülere verilen isimdir. Planlama ve mühendislik alanlarında kullanılmaktadır.