Proje alanında özel İHA kullanılarak arazi, bina, ağaç vb. tüm yüzeylerden elde edilen X, Y, Z değerlerini içeren
nokta bulutundan üretilen sayısal bir modeldir.
 Bu model şehir planlama, maden işletmeleri ve inşaat gibi sektörlerde kullanılmaktadır.

Mühendislik