Proje alanında özel İHA kullanılarak arazi yüzeylerinden elde edilen X, Y, Z değerlerini içeren nokta bulutunun sınıflandırılmasıyla oluşturulan sayısal bir modeldir. Bu model şehir planlama, maden işletmeciliği ve inşaat gibi sektörlerde kullanılmaktadır.

Mühendislik